Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024
Ngày 7/10/2023, Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023- 2024
Công đoàn Trường có 55 công đoàn viên, có 10 công đoàn viên là đảng viên, 6 chiến sỹ thi đua cơ sở, 49 công đoàn viên lao động tiên tiến. Trong năm học qua, Công đoàn trường chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, nghị quyết đại hội Công đoàn cấp trên, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường; BCH Công đoàn luôn quan tâm và đề xuất việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên và người lao động; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho công đoàn viên và người lao động, vận động đoàn viên chia sẻ hỗ trợ cho đoàn viên.v.v. Công đoàn Trường thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn các cấp đến công đoàn viên; thành lập trang Facbook “Công Đoàn Cơ Sở” và các nhóm zalo “Công đoàn” để kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin, tuyên truyền các hoạt động liên quan đến Công đoàn; triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển đoàn viên đạt 100%; hàng năm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ kết nạp đảng viên mới; phong trào thi đua “Lao động giỏi” đạt 100% CĐV đạt danh hiệu CĐV xuất sắc; 100% nữ CĐV đạt danh hiệu “hai giỏi”; Công đoàn trường đạt vững mạnh xuất sắc; vận động 100% nữ công đoàn viên đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; tổ chức Hội thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật nhà nước về công tác bình đẳng giới” nhằm giúp cho CĐV tiếp cận với Luật bình đẳng giới với mục tiêu “xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế- xã hội, phát triển nguồn nhân lực, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ bình đẳng lẫn nhau giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình”. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Công đoàn trường năm học 2022- 2023 đều đạt và vượt chỉ tiêu. Qua đó, thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá “về nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn về nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động”; chương trình “Phúc lợi đoàn viên”; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động trong đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục- đào tạo, công tác an sinh xã hội ở địa phương.
HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ


 
Tác giả: TH NGUYỄN THÁI BÌNH Nguồn: Trường TH Nguyễn Thái Bình
2018 © Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An