Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1. NH 2023-2024
Trường TH Nguyễn Thái Bình thông báo Tuyển sinh lớp 1. Năm học 2023-2024
Bấm vào link để xem:
 /Uploads/4026/files/TH%C3%94NG%20B%C3%81O%20TUY%E1%BB%82N%20SINH%20L%C6%A0P%201.pdf
Đ
ường link: https://tuyensinh.longan.edu.vn
Mẫu đơn xin nhập học lơp 1: (Bấm vào để tải về) /Uploads/4026/files/%C4%90%C6%A0N%20TUY%E1%BB%82N%20SINH%20L%E1%BB%9AP%201(2).doc
Mẫu đơn xin học bán trú (nếu đăng kí học bán trú): (Bấm vào để tải về): 

/Uploads/4026/files/DON%20XIN%20HOC%20BAN%20TRU%20L%E1%BB%9AP%201.doc
Tác giả: TH NGUYỄN THÁI BÌNH Nguồn: TH Nguyễn Thái Bình
2018 © Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An