Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO: Về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2023
Thực hiện Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023; Công văn số 3333/SGDĐT-HCQT ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Sở GDĐT Long An về việc V/v hướng dẫn thực hiện hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023; Công văn số 2434/GDĐT-TH ngày 07/11/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc hướng dẫn thực hiện hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGUT lần thứ 16 năm 2023. Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình đã tổ chức triển khai theo quy định.
Tính đến ngày 01/12/ 2022, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 của Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình (gọi tắt là Hội đồng) đã nhận được 01 hồ sơ của 01 cá nhân (Ông Nguyễn Ngọc Thanh, giáo viên) đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 năm 2023.
Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, Hội đồng tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận theo quy định đối với Ông Nguyễn Ngọc Thanh - giáo viên.
Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 14/12/2022 đến ngày 24/12/2022 bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của nhà trường (website: http:// thnguyenthaibinhcg.edu.vn).
Hội đồng thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường biết và đóng góp ý kiến.. Mọi ý kiến gửi về Hội đồng xét tặng của nhà trường qua đ/c Nguyễn Thị Diễm Phương – Tổ trưởng tổ thư ký. ĐT liên hệ: 0946570906 hoặc gửi qua địa chỉ mail: nguyenthidiemphuongpvt1986@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn!
BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG NHÀ GIÁO ƯU TÚ: Bấm vào link để xem: /Uploads/4026/files/B%E1%BA%A2N%20KHAI%20TH%C3%80NH%20T%C3%8DCH%20%C4%90%E1%BB%80%20NGH%E1%BB%8A%20KHEN%20NH%C3%80%20GI%C3%81O%20%C6%AFU%20T%C3%9A.doc
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ: Bấm vào link để xem: /Uploads/4026/files/T%C3%93M%20%20T%E1%BA%AET%20TH%C3%80NH%20T%C3%8DCH%20%C4%90%E1%BB%80%20NGH%E1%BB%8A%20T%E1%BA%B6NG%20DANH%20HI%E1%BB%86U%20NH%C3%80%20GI%C3%81O%20%C6%AFU%20T%C3%9A.doc
Nguồn: Trường TH Nguyễn Thái Bình
2018 © Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An