Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Kế hoạch tháng 3/2018
KẾ HOẠCH THÁNG 03/2018


I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 2/2018
1. Công tác đạo đức tác phong
          - Tất cả CB- GV-NV chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và của ngành đề ra.
          - 100% CBGV thực hiện tốt an toàn giao thông.
           - Thực hiện đúng giờ giấc làm việc, ăn mặc đúng qui định.
          2. Công tác tổ chức
          - Triển khai các công văn chỉ đạo của cấp trên.
          - Tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, ngày thành lập Đàng 03/2
- Phổ biến luật thực hành tết kiệm chống lãng phí; Luật phòng chống biện truyền nhiễm.
- Các tổ, bộ phận họp rút kinh nghiệm học kì I.
- Ổn định phân công học kì II.
- Vận động nề nếp học tập của học sinh và thành lập đoàn kiểm tra.
- Thực hiện tốt kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán. Phân công CB-GV-NV trực tết. Tổ chức tổng vệ sinh toàn trường trước và sau khi nghỉ tết.
- Rút kinh nghiệm việc nghỉ tết của giáo viên, của học sinh.
- Tổ chức tuần lễ nề nếp giảng dạy, học tập sau Tết.
- Tham gia thi Tin học trẻ cấp Huyện.
3. Công tác chuyên môn
          - Thực hiện tốt chương trình giảng dạy và quy chế chuyên môn của giáo viên.
          - Soạn giảng và thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy.
          - Thực hiện công tác thao giảng, dự giờ chéo tại đơn vị theo quy định.
          - Kiểm tra sổ sách giáo viên và dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên.
          - Giáo viên tiếp tục bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh còn hạn chế.
4. Công tác đoàn thể
          a. Công đoàn:
          - Thực hiện tốt công tác phối hợp.
- Phối hợp phụ trách đội tổ chức sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền ý nghĩa thành lập Đảng 03/2; thực hiện an toàn giao thông; An toàn thực phẩm; Phòng chống các loại dịch bệnh và các tệ nạn xã hội. . .
- Thực hiện mô hình “Công đoàn 3 đủ” (Chăm lo cho học sinh nghèo của trường đủ ăn, đủ mặc và đủ dụng cụ học tập)
          b. Đoàn - Đội:
          - Tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2 và ngày tết cổ truyền dân tộc.
          - Thường xuyên tuyên truyền an toàn giao thông, tai nạn thương tích, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh toàn trường.
          - Tổ chức thi học sinh thi nghi thức cấp trường.
          - Thực hiện các công việc thường xuyên của Đội – Sao.
          5. Công tác thư viện - thiết bị
          a.Thư viện:
          Bảo quản tốt các loại sách
          b.Thiết bị:
          Thực hiện tốt cho mượn ĐDDH
ôHạn chế:
        - Học sinh đi tiêu, tiểu chưa giữ vệ sinh và mở nước không tắt.
        - Học sinh các lớp còn nghỉ học trong ngày.
II. KẾ HOẠCH THÁNG 03/2018
Chủ đề: “LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG THÀNH LẬP ĐOÀN  26/3”
1. Công tác đạo đức tác phong
          * GV:
          + Thực hiện ăn mặc đồng phục đúng theo qui định của ngành. Chấp hành các chủ trương, đường lối và chính sách của đảng; Pháp luật nhà nước và của ngành đề ra.
          +Thực hiện tốt giờ giấc lên lớp.
          +Trong giờ lên lớp không được bỏ lớp ra ngoài và làm việc riêng trong giờ dạy.
          + Chấp hành tốt sự chỉ đạo của cấp trên.
          + Trong giao tiếp phải nhã nhặn với đồng nghiệp và những người bên ngoài.
          * Học sinh:
          - GD học sinh hiểu  biết ngày thành lập Đoàn.
          - Thực hiện tốt nề nếp giờ giấc ra vào lớp, ý thức giữ vệ sinh chung.
          - Tiếp tục giáo dục học sinh An toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích trong học đường, phòng và chống các loại dịch bệnh…
          - Tham gia đóng hoàn thành tiền Bảo hiểm y tế.
          2. Công tác tổ chức
          - Triển khai các công văn chỉ đạo của cấp trên.
          - Chỉ đạo tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, ngày thành lập Đoàn 26/3 và tổ chức các hoạt động ngày 08/3; 26/3.
          - Hệ thống quạt cần tắt trong giờ chơi, hết buổi hoặc ra khỏi phòng.
          - Xây dựng các tập thể lớp học tốt đạt danh hiệu thi đua.
          - Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chương trình bộ môn.
          - Triển khai GD pháp luật theo kế hoạch.
3. Công tác chuyên môn
          - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình giảng dạy và quy chế chuyên môn của giáo viên.
          - Theo dõi khâu soạn giảng, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên.
          - Thực hiện công tác thao giảng, dự giờ chéo tại đơn vị, rút kinh nghiệm. Chú ý các tiết dạy khó ở các bộ môn.
          - Chuẩn bị nội dung ôn tập cho các lớp cuối cấp, chuẩn bị xét học sinh “Hoàn thành chương trình cấp tiểu học”.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
          - Kiểm tra sổ sách giáo viên và dự giờ. (HSSS tổ chuyên môn)
          - Khối lớp 4,5 ra đề kiểm tra giữa học kỳ II, kiểm tra giữa học kỳ II
4. Công tác đoàn thể
          a. Công đoàn:
          - Kết hợp BGH tiếp tục Xây dựng trường học thân thiện; trường xanh- sạch-đẹp.
          - Thăm hỏi CBGV và gia đình ốm đau, gặp khó khăn (nếu có).
          - Tiếp tục tuyên truyền CBGV thực hiện tốt cuộc vân động 2 không và học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM.
- Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3.
- Kết hợp các bộ phận nhà trường vận động học sinh đóng tiền BHYT.
          b. Đoàn - Đội:
          - Hàng tháng tổ chức họp lệ chi đoàn; tham gia các hoạt động phong trào nhà trường;
          - Tuyên truyền các ngày Quốc tế phụ nữ 8 – 3, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26 - 3 cho học sinh toàn trường.
          - Tổ chức chào cờ đầu tuần, sinh hoạt đội - sao, Thực hiện chương trình phát thanh măng non, phát động các phong trào thi đua theo chủ đề, chủ điểm của đội.
          - Tiếp tục thực hiện nền nếp học sinh.
          - Tiếp tục sinh hoạt đội gắn với chủ đề của đội tổ chức lồng ghép giáo dục học sinh về an toàn giao thông, các dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, các tệ nạn XH trong học đường, . . .
          - Tổ chức kết kết nạp Đội viên mới.
          - Hàng tháng cần cắt băng chủ đề đội các chủ đề khác trong tháng
          - Kiểm tra thi đua học sinh ở giai đoạn II, đánh giá và nhận xét mỗi tuần.
          - Tiếp tục tổ chức thể dục buổi sáng, giữa giờ.
          - Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03.
          - Tổ chức tham quan cho học sinh toàn trường.
          5. Công tác thư viện-Thiết bị
          a.Thư viện:
          - Đầu tuần giới thiệu truyện đọc mới cho HS.
          - Tiếp tục cho giáo viên - học sinh mượn SGK-STK.
          - Tiếp tục phát động phong trào HS ủng hộ truyện đọc.
          - Nhập sách mới và thanh lý sách hư. Cập nhật tạp chí vào hồ sơ đầy đủ theo quy định.
          b.Thiết bị:
          - Cập nhật phần mềm thiết bị.
          - Hoàn chỉnh danh mục thư viện, lập sổ theo dõi mượn ĐDDH và mượn sách.
          - Hàng tuần chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học cho giáo viên mượn.
          - Dư trù mua sắm thiết bị dạy học năm 2018.
          c. Y tế học đường:
-Tuyên truyền học sinh phòng, chống các loại dịch bệnh . . . Triển khai, vận động học sinh tham gia bảo hiểm Y tế  đạt chỉ tiêu huyện giao.
          - Theo dõi học sinh nghỉ học hàng ngày (bệnh sốt)
          - Mua thuốc và trang thiết bị dụng cụ y tế.
          - Thực hiện cấp thuốc vào cấp cứu ban đầu cho học sinh (nếu có)
          - Tham gia tốt các mặt hoạt động trong nhà trường.
          d.Tài vụ:
          - Báo cáo thu – chi, công khai tài chính và rút lương tháng 03.
          - Quyết toán dứt điểm các loại kinh phí chi hàng tháng.
          - Làm hồ sơ nâng lương 6 tháng đầu năm và thâm niên cho GV - NV.
          6. Công tác khác
          - Các lớp cần thực hiện tốt vệ sinh lớp học, sân trường và nhắc nhở HS đi tiêu tiểu nên giữ vệ sinh chung. Tổ chức ít nhất 1 lần lau chùi, tẩy sạch vết bẩn ở lớp và hàng tư các lớp.
          - Tiếp tục thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp trường, lớp học. Tưới nước thường xuyên cho các cây xanh theo sự phân công.
- Giáo viên chủ nhiệm vận động học sinh đi học đầy đủ trong các ngày thực học và phụ đạo học sinh còn hạn chế về học lực;  chú ý rèn luyện chữ viết cho học sinh.
           Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 2/2018 và kế học thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2018. Đề nghị các bộ phận, Tổ chuyên môn và toàn thể CB-GV-CNV nhà trường thực hiện tốt./. 
2018 © Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An