Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II
                             
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2019-2020
      ( Theo kế hoạch kiểm tra số 18/KHCM-NTB ngày  03  tháng 6 năm 2020 )
 
Khối Ngày Buổi Giờ Môn kiểm tra
1 01/7/2020 Sáng 7h30 đến 9h30 Tiếng Việt đọc
02/7/2020 7h30 đến 8h30 Toán
03/7/2020 7h 30đến 8h30 Tiếng Việt viết
2 01/7/2020 Sáng 7h30 đến 9h30 Tiếng Việt đọc
02/7/2020 7h30 đến 8h30 Toán
03/7/2020 7h 30đến 8h30 Tiếng Việt viết
3 01/7/2020 Sáng 7h30 đến 9h30 Tiếng Việt đọc
02/7/2020 7h30 đến 8h30 Toán
03/7/2020 7h30 đến 8h30 Tiếng Việt viết
4 01/7/2020 Sáng 7h30 đến 9h30 Tiếng Việt đọc + Sử - Địa
02/7/2020 7h30 đến 9h30 Toán  + Khoa
03/7/2020 7h 30đến 9h00 Tiếng Việt viết
5 01/7/2020      Sáng 7h30 đến 9h30 Tiếng Việt đọc + Sử - Địa
02/7/2020 7h30 đến 9h30 Toán + Khoa
03/7/2020 7h30 đến 9h00 Tiếng Việt viết
    
  Môn Tiếng Anh và Tin học giáo viên bộ môn tiến hành cho các em kiểm tra từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 trong các tiết học bộ môn của mình dạy.
 

  

 

2018 © Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An